Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THỦY NÔNG IDPro 3.0


GIỚI THIỆU PHẦN MỀM
TÍNH TOÁN THỦY NÔNG IDPro 3.0

Phần mềm IDPro 3.0 (Irrigation & Drainage Program)  được xây dựng từ năm 2004, là thành quả của đề tài NCKH cấp Bộ, đã được Bộ NN& Phát triển Nông thôn đưa vào Tiêu chuẩn ngành (TCN) tháng 12/2006, được khuyến khích sử dụng tại các Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi, các Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi (IMCs), Ban quản lý dự án (PMUs) và các Xí nghiệp KSTK khác.Đây là phiên bản số 3 - phiên bản đã được cập nhật và hoàn chỉnh sau khoảng 5 năm đi vào sử dụng và cho kết quả tính toán đáng tin cậy, tốc độ tính toán nhanh, tạo điều kiện cho người thiết kế, các cán bộ theo dõi thi công, cán bộ thẩm định dự án và các cán bộ quản lý hệ thống thủy nông tiết kiệm thời gian, công sức và có cái nhìn tường minh hơn trong lĩnh vực công tác chuyên môn mà mình phụ trách.

Phần mềm IDPro 3.0 được viết bằng ngôn ngữ VB6.0, khai thác các tính năng ưu việt của môi trường Windows, có giao diện tiếng Việt chuẩn (ABC), thân thiện với người sử dụng và dễ dàng lưu file, mở file và chuyển kết quả tính toán và hình ảnh sang Excel,..

Phần mềm được cài đặt trên các máy tính PC thông thường từ 586 trở lên, RAM >= 128 MB, máy tính sử dụng Windows' 98, Win 2000, WinXP, Win7 và MS Office 97, Office 2000, Office XP và Office 2007.

Một trong những ưu điểm nổi bật của phần mềm này là phần trợ giúp Help hêt sức hữu dụng, Nó không chỉ giúp người chạy chương trình dễ dàng thực hiện các thao tác một cách thuần thục, mà còn giúp họ viêt các báo cáo một cách nhanh chóng, đảm bảo tính khoa học, mang đậm chất kỹ thuật của ngừoi kỹ sư thiết kế,

Phần mềm này bao hàm hầu hết các nội dung cần thiết nhất trong tính toán quy hoạch Hệ thống Thủy lợi nói chung và những Hệ thống thủy nông nói riêng. Nó chính là công cụ đắc lực nhất, giúp cho các kĩ sư thiết kế cũng như các cán bộ quản lý khai thác có cái nhìn tường minh hơn trong quá trình đánh giá Hệ thống thủy nông một cách nhanh chóng, chính xác với hiệu quả cao.


Vì những hạn chế về thời lượng cho môt bài viết và upload lên mạng, nên không thể trình bầy một cách chi tiết những nội dung tính toán hết sức phức tạp trong phần mềm này được. Vì vậy, chúng tôi giới thiệu bằng hình ảnh những bảng tính sẽ xuất hiện trong các hạng mục tính toán để các bạn theo dõi. Tuy nhiên, sau khi cài đặt phần mềm lên máy tính, chúng tôi còn phải dành tối thiểu khoảng 8 tiếng để hướng dẫn các thao tác cần thiết và ý nghĩa các thống số trong các bảng tính để các bạn có thể sử dụng tốt phần mềm này.

Phần mềm IDPro 3.0 có thể giải quyết các nội dung tính toán sau:

1.  Đánh giá và tính toán thấm cho hệ thống tưới:
2.   Tính toán lượng nước hao đồng ruộng (ETo) theo các công thức của Thornthwaite (1948), công thức của Blaney-Criddle và theo công thức của Penman - là công thức hiện đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới:


3.   Tính toán hệ số tưới (q) cho lúa và hoa mầu trong vùng dự án, từ đó đề xuất các giải pháp thay đổi cơ cấu thời vụ hợp lý để có biểu đồ cấp nước cho toàn khu tưới nhằm đáp ứng được nhu cầu nước ngày càng cao của nông nghiệp nói riêng và nhu cầu sử dụng nước của nền kinh tế quốc dân nói chung:

4.    Tính toán hệ số tiêu một cách hợp lý cho toàn khu tưới, bao gồm cả diện tích đồng ruộng và thổ cư, đường xá trên cơ sở 3 tiêu chí: chôn nước, rải nước và tháo nước:


5.   Tính toán thủy lực hệ thống kênh mương cho khu tưới, xác định lưu lượng và đầu nước tưới tự chảy cho từng cấp kênh và tính dồn lên cho toàn khu tưới, từ đó đánh giá được khả năng cấp nước của các cấp kênh và công trình trên kênh của hệ thống tưới


6.   Tính toán thủy lực các công trình trên kênh như: cầu máng, xi phông luồn, cầu qua kênh, dốc nước, cống lấy nước đầu kênh nhánh,..:
7.   Tính toán thủy lực và vẽ đường mặt nước trên kênh:

8.   Tính toán phối hợp nguồn nước cho trường hợp thiết kế quy hoạch hệ thống thủy nông mới, đồng thời từ các thông số tính toán hiện trạng của hệ thống thủy nông, chúng ta có thể tiến hành tính toán kiểm tra khả năng cấp nước của hệ thống thủy nông cũ đã bị xuống cấp và đề ra các giải pháp kinh tế-kỹ thuật trong các dự án cải tạo, nâng cấp các hệ thống thủy nông:

Đây là bài toán hết sức phức tạp. Để giải quyết bài toán này, trước đây các nhà khoa học thuộc lĩnh vực Thủy nông thường phải dùng phương pháp đồ giải để tìm kết quả tương đôi tiệm cận với yêu cầu thực tế, nhằm xác định khả năng cấp nước của sông, hồ đối với nhu cầu tưới cho cây trồng trên cơ sở xá định mối tương quan giữa lưu lượng nước đến (Qđến), khả năng lấy nước của cống tưới (Qcống)đặt trên bờ sông, khả năng dẫn nước của kênh dẫn tưới (Qkênh), lưu lượng cấp nước của Trạm bơm tưới (Qbơm) với nhu cầu dùng nước của cây trồng (Qtưới).
Vì vậy, để giải bài toán phức hợp này, đòi hỏi người thiết kế ngoài kiến thức về thủy nông, cần phải biết tính toán thủy văn, tính toán thủy lực kênh, thủy lực cống, tính toán Trạm bơm. Từ đó sẽ xác định được dung tích thiết kế của hồ chứa để cấp nước cho những tháng mùa kiệt,...


Để giải quyết bài toán phức tạp này, tác giả đã sử dụng khả năng tính toán tuyệt vời của máy tính để lập trình Mô đun phần mềm "Tính toán phối hợp nguồn nước". Kết quả tính toán trên máy tính đã hoàn toàn đáp ứng được những kỳ vọng mà chúng ta mong muốn môt cách hết sức nhanh chóng và chính xác với những trang báo cáo và biểu đồ mang đậm chất kỹ thuật và mỹ thuật.

BIỂU ĐỒ TÍNH TOÁN THEO TỌA ĐỘ 4 GÓC
PHỤC VỤ CHO VIỆC GIẢI BÀI TOÁN PHỐI HỢP NGUỒN NƯỚC BẰNG ĐỒ GIẢI
9.   Tính toán hiệu quả kinh tế kỹ thuật các hệ thống thủy nông trước và sau khi có dự án trên cơ sở quy trình, quy phạm của Việt Nam như: tính toán hệ số nội hoàn công trình (EIRR%), giá trị quy về hiện tại (NPV), tỷ số B/C và đánh giá các mức độ rủi ro cho dự án:GHI CHÚ: 
Mọi yêu cầu, góp ý xin liên hệ trực tiếp theo dịa chỉ:
Email              vudainguyen@gmail.com
Số DT             : 0164.948.4686
Xin chân thành cảm ơn.

                                    T.m Ban Chủ nhiêm Phần mềm                                         NGƯT. Vũ Đại Nguyên


Không có nhận xét nào: