Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM THỦY LỢI


NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM
Hiện nay các phàn mềm EHPro 5.0, IDPro 3.0 và WSPro 2.0 đang được sử dụng ở nhiều Công ty tư vấn và các Xí nghiệp khảo sát thiết kế thủy lợi thuộc các Sở NN&PTNN trong toàn quốc.
Ban chủ nhiệm đề tài có nhận được một số ý kiến yêu cầu giải thích ý nghĩa tên của các phần mềm cũng như hướng dẫn phương thức chạy chương trình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng những phần mềm nêu trên.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bạn và xin trình bầy tóm tắt như sau

A.    Phần mềm EHPro 5.0
1.      Phần mềm EHPro 5.0 là phần mềm Tính toán thủy lực công trình, nó được viết tắt từ chữ Engineering Hydraulic Program. Đây là phần mềm với phiên bản 5.0. Có thể nói rằng phần mêm này đã bao hầu như trọn toàn bộ các bài toán cơ bản thuộc lĩnh vực công trình thủy lợi.
2.      Trong quá trình xây dựng phần mềm, chúng tôi đã dựa vào các giáo trình thủy lực tin cậy, các sổ tay tính toán mẫu, các cẩm nang thủy lực trong và ngoài nước đã và đang được sử dụng ở Việt Nam, kết hợp chặt chẽ vơi Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
3.      Chương trình này đã được cập nhật liên tục hàng năm, và được sự góp ý cẩn trọng của những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thủy lợi.
4.      Các kết quả trong quá trình tính toán thiết kế và thẩm tra cho thấy phần mềm EHPro 5.0 đáp ứng được yêu cầu của các nhà thiết kế, các cán bộ thẩm tra cũng như các nhà hoạch định các dự án thuộc lĩnh vực công trình thủy lợi.
5.      Tuy nhiên, để có thể sử dụng chương trình này một cách hiệu quả, đòi hỏi người sử dụng phải am hiểu về kiến thức công trình thủy lợi và được tập huấn sử dụng chương trình này bởi thành viên trong Ban chủ nhiệm phần mềm.

B.     Phần mềm IDPro 3.0
1.      Phần mềm IDPro 3.0 là phần mềm Tính toán thủy nông công trình, nó được viết tắt từ chữ Irrigation Drainage Program. Đây là phần mềm với phiên bản 3.0. Có thể nói rằng phần mêm này đã bao hầu như trọn toàn bộ các bài toán cơ bản thuộc các hạng mục tưới tiêu trong lĩnh vực thủy lợi.
2.      Trong quá trình xây dựng phần mềm, chúng tôi đã dựa vào các giáo trình thủy nông tin cậy, các sổ tay tính toán mẫu, các cẩm nang thủy nông trong và ngoài nước đã và đang được sử dụng ở Việt Nam, kết hợp chặt chẽ vơi Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
3.      Chương trình này đã được cập nhật liên tục hàng năm, và được sự góp ý cẩn trọng của những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thủy nông.
4.      Các kết quả trong quá trình tính toán thiết kế và thẩm tra cho thấy phần mềm IDPro 3.0 đáp ứng được yêu cầu của các nhà thiết kế, các cán bộ thẩm tra cũng như các nhà hoạch định các dự án tưới, tiêu thuộc lĩnh vực Phát triển đất và nước.
5.      Tuy nhiên, để có thể sử dụng chương trình này một cách hiệu quả, đòi hỏi người sử dụng phải am hiểu kiến thức về Thủy nông công trình và được tập huấn sử dụng chương trình này bởi thành viên trong Ban chủ nhiệm phần mềm.

C.    Phần mềm WSPro 2.0
1.      Phần mềm WSPro 2.0 là phần mềm Tính toán các hạng mục trong công trình cấp nước sạch cho nông thôn và đô thị, nó được viết tắt từ chữ Water Supply Program. Đây là phần mềm với phiên bản 2.0. Có thể nói rằng phần mêm này đã bao hầu như trọn toàn bộ các bài toán thuộc các hạng mục cơ bản trong lĩnh vực cấp nước.
2.      Trong quá trình xây dựng phần mềm, chúng tôi đã dựa vào các giáo trình cấp nước tin cậy, các sổ tay tính toán mẫu, các cẩm nang tính toán cấp nước trong và ngoài nước đã và đang được sử dụng ở Việt Nam, kết hợp chặt chẽ vơi Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
3.      Chương trình này đã được cập nhật liên tục hàng năm, và được sự góp ý cẩn trọng của những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực cấp nước.
4.      Các kết quả trong quá trình tính toán thiết kế và thẩm tra cho thấy phần mềm WSPro 2.0 đáp ứng được yêu cầu của các nhà thiết kế, các cán bộ thẩm tra cũng như các nhà hoạch định các dự án cấp nước.
5.      Tuy nhiên, để có thể sử dụng chương trình này một cách hiệu quả, đòi hỏi người sử dụng phải am hiểu kiến thức về Thiết kế công trình cấp nước và được tập huấn sử dụng chương trình này bởi thành viên trong Ban chủ nhiệm phần mềm.GHI CHÚ: 
Mọi yêu cầu, góp ý xin liên hệ trực tiếp theo dịa chỉ:
Email              : vudainguyen@gmail.com
Số DT             : 0164.948.4686
Xin chân thành cảm ơn.

                                    T.m Ban Chủ nhiêm Phần mềm

                                         NGƯT. Vũ Đại NguyênChủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÁC PHẦN MỀM THỦY LỢI
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT 
VỀ CÁC PHẦN MỀM THỦY LỢI

Phn mm EHPro 5.0:

Phn mm EHPro 5.0 được xây dng t năm 2002, là thành qu ca đ tài NCKH cp B và đã được s dng ti các Công ty Tư vn Xây dng Thy li, các Công ty Khai thác Công trình Thy li (IMCs), mt s Ban qun lý d án (PMUs) và nhiu Xí nghip KSTK khác.

Đây là phiên bn s 5 - phiên bn đã được cp nht và hoàn chnh sau khong 8 năm đi vào s dng, trong đó đã đ cp đến các phn tính toán mi nht t các giáo trình lý thuyết và thc hành trong nước và nước ngoài như M, Anh, Úc, Ca na đa,.. Phn mm có giao din tiếng Vit chun (ABC), thân thin vi người s dng và d dàng lưu file, m file và chuyn kết qu tính toán và hình nh sang Excel,..

Phn mm được cài đt trên các máy tính PC thông thường t 586 tr lên, RAM >= 128 MB, máy tính s dng Windows' 98, Win 2000, WinXP, Win7 và MS Office 97, Office 2000 và Office XP.

Phn mm EHPro 5.0 có th gii quyết các ni dung tính toán sau:
  1. Tính toán thy lc kênh và v đường mc nước trong kênh lăng tr ( vi mt ct hình thang, hình ch nht và mt ct phc tp).
  2. Tính toán thy lc kênh dng tuy nen ( vi mt ct hình tròn, hình parabol và mt ct hình v trng).
  3. Tính toán thy lc các công trình trên kênh: cng đu kênh, cu qua kênh, xi phông lun, cu máng, dc nước.
  4. Tính toán thy lc cng, bao gm cng l thiên, cng vòm và cng ngm vi các tiết din tròn, ch nht, dng vòm. Đc bit có phn tính toán đ m cng a khi cng làm vic vi các trường hp tính toán lưu lượng và mc nước biến đi khác nhau
  5. Tính toán thy lc đp tràn, bao gm các loi đp tràn thành mng, đp tràn thc dng, đp tràn đnh rng và đp tràn đnh dài.
  6. Tính toán thy lc các công trình đo nước các loi như: đp thành mng, máng tràn Parshall, Metergate,..
  7. Tính toán thy lc các công trình điu tiết thượng, h lưu trên các h thng kênh tưới như: đp tràn kiu hướng chéo, đp tràn kiu m vt, đp tràn kiu zíc zc, ca lt Flap Gate, Distributors.
  8. Tính toán thy lc công trình tiêu năng h lưu bng hình thc b, tường tiêu năng và tiêu năng bc nước ( 1 cp và nhiu cp).
  9. Tính toán thy lc và v đường mt nước ca dc nước.

  10. Tính toán thy lc máng phun, mũi phun sau đp tràn và tính toán tiêu năng h xói.

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM


KHÁI QUÁT VỀ PHẦN MỀM:
Phần mềm IDPro 3.0 được xây dựng từ năm 2004, là thành quả của đề tài NCKH cấp Bộ, đã được Bộ NN& Phát triển Nông thôn đưa vào Tiêu chuẩn ngành (TCN) tháng 12/2006, được khuyến khích sử dụng tại các Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi, các Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi (IMCs), Ban quản lý dự án (PMUs) và các Xí nghiệp KSTK khác.
Đây là phiên bản số 3 - phiên bản đã được cập nhật và hoàn chỉnh sau khoảng 5 năm đi vào sử dụng và cho kết quả tính toán đáng tin cậy, tốc độ tính toán nhanh, tạo điều kiện cho người thiết kế, các cán bộ theo dõi thi công, cán bộ thẩm định dự án và các cán bộ quản lý hệ thống thủy nông tiết kiệm thời gian, công sức và có cái nhìn tường minh hơn trong lĩnh vực công tác chuyên môn mà mình phụ trách.

Phần mềm IDPro 3.0 được viết bằng ngôn ngữ VB6.0, khai thác các tính năng ưu việt của môi trường Windows, có giao diện tiếng Việt chuẩn (ABC), thân thiện với người sử dụng và dễ dàng lưu file, mở file và chuyển kết quả tính toán và hình ảnh sang Excel,..

Phần mềm được cài đặt trên các máy tính PC thông thường từ 586 trở lên, RAM >= 128 MB, máy tính sử dụng Windows' 98, Win 2000, WinXP, Win7 và MS Office 97, Office 2000 và Office XP.

Phần mềm IDPro 3.0 có thể giải quyết các nội dung tính toán sau:
1.     Đánh giá và tính toán thấm cho hệ thống tưới.
2.     Tính toán lượng nước hao đồng ruộng (ETo) theo các công thức của Thornthwaite (1948), công thức của Blaney-Criddle và theo công thức của Penman - là công thức hiện đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới.
3.     Tính toán hệ số tưới (q) cho lúa và hoa mầu trong vùng dự án, từ đó đề xuất các giải pháp thay đổi cơ cấu thời vụ hợp lý để có biểu đồ cấp nước cho toàn khu tưới nhằm đáp ứng được nhu cầu nước ngày càng cao của nông nghiệp nói riêng và nhu cầu sử dụng nước của nền kinh tế quốc dân nói chung.
4.     Tính toán hệ số tiêu một cách hợp lý cho toàn khu tưới, bao gồm cả diện tích đồng ruộng và thổ cư, đường xá trên cơ sở 3 tiêu chí: chôn nước, rải nước và tháo nước.
5.     Tính toán thủy lực hệ thống kênh mương cho khu tưới, xác định lưu lượng và đầu nước tưới tự chảy cho từng cấp kênh và tính dồn lên cho toàn khu tưới, từ đó đánh giá được khả năng cấp nước của các cấp kênh và công trình trên kênh của hệ thống tưới'
6.     Tính toán thủy lực các công trình trên kênh như: cầu máng, xi phông luồn, cầu qua kênh, dốc nước, cống lấy nước đầu kênh nhánh,..
7.     Tính toán thủy lực và vẽ đường mặt nước trên kênh.
8.     Tính toán phối hợp nguồn nước cho trường hợp thiết kế quy hoạch hệ thống thủy nông mới, đồng thời từ các thông số tính toán hiện trạng của hệ thống thủy nông, chúng ta có thể tiến hành tính toán kiểm tra khả năng cấp nước của hệ thống thủy nông cũ đã bị xuống cấp và đề ra các giải pháp kinh tế-kỹ thuật trong các dự án cải tạo, nâng cấp các hệ thống thủy nông.
9.     Tính toán hiệu quả kinh tế kỹ thuật các hệ thống thủy nông trước và sau khi có dự án trên cơ sở quy trình, quy phạm của Việt Nam như: tính toán hệ số nội hoàn công trình (EIRR%), giá trị quy về hiện tại (NPV), tỷ số B/C và đánh giá các mức độ rủi ro cho dự án.


GIỚI THIỆU PHẦN MỀM
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH TRONG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC


           Phần mềm WSPro v2.0 được viết bằng ngôn ngữ Visual Basic 6.0, phối hợp với nhiều phần mềm đa năng khác, nhằm khai thác  những tính năng ưu việt của Windows, đặc biệt là WinXP trong việc xây dựng chương trình tính toán thiết kế các công trình trong hệ thống cấp nước.

           Trong phần mềm này, chúng tôi đã đưa ra các giải pháp tối ưu trong việc định dạng các form , xây dựng giao diện thân thiện bằng tiếng Việt giữa người sử dụng với máy tính trong quá trình liên kết các cơ sở dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hiển thị các nguồn dữ liệu với các phương thức tính toán nhanh nhất.

          Với phần mềm WSPro v2.0, các cán bộ thiết kế cấp thoát nước với kiến thức chuyên môn của mình chỉ cần nắm được các thao tác thông thường về máy tính là có thể thao tác và tính toán để xác định được hết sức nhanh chóng và chính xác các thông số tính toán thiết kế các hạng mục công trình trong hệ thống cấp nước mà trước đây nếu tính toán thủ công phải mất trong nhiều giờ , thậm chí nhiều ngày, nhưng với phần mềm này thì chỉ cần vài động tác nhắp chuột.

Các hạng mục tính toán bao gồm :
         
1.      Tính toán các loại lưu lượng cho trạm bơm cấp nước với đầy đủ các bảng tra cứu trên máy hết sức thuận tiện và chính xác
2.      Tính toán điều tiết và phân phối biểu đồ lưu lượng cấp nước trong 24 giờ để xác định các thông số thiết kế cho các trạm bơm cấp I, cấp II cũng như xác định dung tích thiết kế của đài nước và bể chứa nước sạch một cách tự động với kết quả được ghi lại và chuyển sang Excel với các tính năng ưu việt nhất
3.      Tính toán các công trình thu nước với các hình vẽ minh họa rõ ràng cùng những chú thích và nhận xét tinh tế, giúp người sử dụng có nhiều thời gian để đưa ra các phương án tối ưu cho dự án của mình
4.       Tính toán các thông số để chọn máy bơm với cách trình bầy tường minh và hiệu quả
5.      Tính toán trạm bơm tăng áp có bình điều áp bằng khí nén thay cho đài nước
6.      Tính toán nước va cùng các thiết bị chống va trong hệ thống cấp nước
7.      Tính toán hệ thống đường ống dẫn và mạng lưới phân phối nước cho mạng cụt và mạng vòng với chương trình tra cứu tự động các trở kháng của đường ống, các hệ số hiệu chỉnh vận tốc trong đường ống khi v<1,2m/s và tính toán thủy lực cho mạng cấp nước một cách nhanh chóng và hiệu quả, bảo đảm tính kinh tế và kỹ thuật cho công trình
8.      Tính toán các thiết bị định lượng hoá chất vào nước cho các trạm cấp nước cùng các sơ đồ lắp đặt hoàn chỉnh cho từng loại thiết bị
9.      Tính toán thiết kế các loại bể trộn và quy trình phản ứng tạo bông cặn cho các hình thức bể trộn khác nhau để phát huy tối đa hiệu quả của quá trình khuấy trộn
10.  Tính toán thiết kế bể lắng với các hình thức và nguyên lý cấu tạo đa dạng sao cho phù hợp với từng loại kết cấu và nguồn nước thô đi vào bể lắng
11.  Tính toán thiết kế các loại bể lọc phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật khác nhau để bảo đảm tính kinh tế và kỹ thuật ứng với từng loại công trình

Những kết quả tính toán này, trước đây khi chưa có máy tính tốc độ cao, hầu như không thể thực hiện được vì khối lượng quá lớn, quá đa dạng  và phức tạp.

          Hàng trăm các trường hợp tính toán phức tạp sẽ được máy tính thực hiện một cách nhanh chóng và chuyển các kết quả vào bảng tính Excel. Từ đó các nhà nghiên cứu, các kỹ sư thiết kế có cơ sở đề thực hiện các nghiên cứu khoa học và đề ra các giải pháp thích hợp cho từng loại công trình, đồng thời giúp cho các nhà quản lý có cái nhìn tường minh hơn trong việc phân tích và đánh giá các dự án về cấp nước.