Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM TÍNH TOÁN THỦY LỰC CÔNG TRÌNH EHPro 5.0


GIỚI THIỆU PHẦN MỀM
TÍNH TOÁN THỦY LỰC CÔNG TRÌNH EHPro 5.0

Phn mm EHPro 5.0 (Engineering Hydraulic Program) được xây dng t năm 2002, là thành qu ca đ tài NCKH cp B và đã được s dng ti các Công ty Tư vn Xây dng Thy li, các Công ty Khai thác Công trình Thy li (IMCs), mt s Ban qun lý d án (PMUs) và nhiu Xí nghip KSTK khác.


Đây là phiên bn s 5 - phiên bn đã được cp nht và hoàn chnh sau khong 10 năm đi vào s dng, trong đó đã đ cp đến các phn tính toán mi nht t các giáo trình lý thuyết và thc hành trong nước và nước ngoài như M, Anh, Úc, Ca na đa,.. Phn mm có giao din tiếng Vit chun (ABC), thân thin vi người s dng và d dàng lưu file, m file và chuyn kết qu tính toán và hình nh sang Excel,..

Phn mm được cài đt trên các máy tính PC thông thường t 586 tr lên, RAM >= 128 MB, máy tính s dng Windows' 98, Win 2000, WinXP, Win7 và MS Office 97, Office 2000,  Office XP và Office 2007.

Một trong những ưu điểm nổi bật của phần mềm này là phần trợ giúp Help hêt sức hữu dụng, Nó không chỉ giúp người chạy chương trình dễ dàng thực hiện các thao tác một cách thuần thục, mà còn giúp họ viêt các báo cáo một cách nhanh chóng, đảm bảo tính khoa học, mang đậm chất kỹ thuật của ngừoi kỹ sư thiết kế,

Phần mềm này bao hàm hầu hết các nội dung cần thiết nhất trong tính toán Thủy lực cho các hang mục công trình trong Hệ thống Thủy lợi nói chung và những Hệ thống thủy nông nói riêng. Nó chính là công cụ đắc lực nhất, giúp cho các kĩ sư thiết kế cũng như các cán bộ quản lý khai thác có cái nhìn tường minh hơn trong quá trình đánh giá Hệ thống thủy lợi một cách nhanh chóng, chính xác với hiệu quả cao.


Vì những hạn chế về thời lượng cho môt bài viết và upload lên mạng, nên không thể trình bầy một cách chi tiết những nội dung tính toán hết sức phức tạp trong phần mềm này được. Vì vậy, chúng tôi giới thiệu bằng hình ảnh những bảng tính sẽ xuất hiện trong các hạng mục tính toán để các bạn theo dõi. Tuy nhiên, sau khi cài đặt phần mềm lên máy tính, chúng tôi còn phải dành tối thiểu khoảng 8 tiếng để hướng dẫn các thao tác cần thiết và ý nghĩa các thống số trong các bảng tính để các bạn có thể sử dụng tốt phần mềm này.

PHẦN MỀM EHPro 5.0 CÓ THỂ THỰC HIỆN NHỮNG NỘI DUNG TÍNH TOÁN SAU ĐÂY

1.   Tính toán thy lc kênh và v đường mc nước trong kênh lăng tr (vi mt ct hình thang, hình ch nht và mt ct phc tp): 2.  Tính toán toán thy lc kênh dng tuy nen (vi mt ct hình tròn, hình parabol và mt ct hình v trng): 3.   Tính toán thy lc các công trình trên kênh: cng đu kênh, cu qua kênh, xi phông lun, cu máng, dc nước:

 4.   Tính toán thy lc cng, bao gm cng l thiên, cng vòm và cng ngm vi các tiết din tròn, ch nht, dng vòm. Đc bit có phn tính toán đ m cng a khi cng làm vic vi các trường hp tính toán lưu lượng và mc nước biến đi khác nhau: 5.   Tính toán thy lc đp tràn, bao gm các loi đp tràn thành mng, đp tràn thc dng, đp tràn đnh rng và đp tràn đnh dài: 6.   Tính toán thy lc các công trình đo nước các loi như: đp thành mng, máng tràn Parshall, Metergate,..:


 7.    Tính toán thy lc các công trình điu tiết thượng, h lưu trên các h thng kênh tưới như: đp tràn kiu hướng chéo, đp tràn kiu m vt, đp tràn kiu zíc zc, ca lt Flap Gate, Distributors:

 8.   Tính toán thy lc công trình tiêu năng h lưu bng hình thc b, tường tiêu năng và tiêu năng bc nước ( 1 cp và nhiu cp):


 9.   Tính toán thy lc và v đường mt nước ca dc nước:
 10.   Tính toán thy lc máng phun, mũi phun sau đp tràn và tính toán tiêu năng h xói:


GHI CHÚ: 
Mọi yêu cầu, góp ý xin liên hệ trực tiếp theo dịa chỉ:
Email              vudainguyen@gmail.com
Số DT             : 0164.948.4686
Xin chân thành cảm ơn.

                                    T.m Ban Chủ nhiêm Phần mềm


                                         NGƯT. Vũ Đại Nguyên

Không có nhận xét nào: