Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM THỦY LỢI


NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM
Hiện nay các phàn mềm EHPro 5.0, IDPro 3.0 và WSPro 2.0 đang được sử dụng ở nhiều Công ty tư vấn và các Xí nghiệp khảo sát thiết kế thủy lợi thuộc các Sở NN&PTNN trong toàn quốc.
Ban chủ nhiệm đề tài có nhận được một số ý kiến yêu cầu giải thích ý nghĩa tên của các phần mềm cũng như hướng dẫn phương thức chạy chương trình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng những phần mềm nêu trên.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bạn và xin trình bầy tóm tắt như sau

A.    Phần mềm EHPro 5.0
1.      Phần mềm EHPro 5.0 là phần mềm Tính toán thủy lực công trình, nó được viết tắt từ chữ Engineering Hydraulic Program. Đây là phần mềm với phiên bản 5.0. Có thể nói rằng phần mêm này đã bao hầu như trọn toàn bộ các bài toán cơ bản thuộc lĩnh vực công trình thủy lợi.
2.      Trong quá trình xây dựng phần mềm, chúng tôi đã dựa vào các giáo trình thủy lực tin cậy, các sổ tay tính toán mẫu, các cẩm nang thủy lực trong và ngoài nước đã và đang được sử dụng ở Việt Nam, kết hợp chặt chẽ vơi Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
3.      Chương trình này đã được cập nhật liên tục hàng năm, và được sự góp ý cẩn trọng của những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thủy lợi.
4.      Các kết quả trong quá trình tính toán thiết kế và thẩm tra cho thấy phần mềm EHPro 5.0 đáp ứng được yêu cầu của các nhà thiết kế, các cán bộ thẩm tra cũng như các nhà hoạch định các dự án thuộc lĩnh vực công trình thủy lợi.
5.      Tuy nhiên, để có thể sử dụng chương trình này một cách hiệu quả, đòi hỏi người sử dụng phải am hiểu về kiến thức công trình thủy lợi và được tập huấn sử dụng chương trình này bởi thành viên trong Ban chủ nhiệm phần mềm.

B.     Phần mềm IDPro 3.0
1.      Phần mềm IDPro 3.0 là phần mềm Tính toán thủy nông công trình, nó được viết tắt từ chữ Irrigation Drainage Program. Đây là phần mềm với phiên bản 3.0. Có thể nói rằng phần mêm này đã bao hầu như trọn toàn bộ các bài toán cơ bản thuộc các hạng mục tưới tiêu trong lĩnh vực thủy lợi.
2.      Trong quá trình xây dựng phần mềm, chúng tôi đã dựa vào các giáo trình thủy nông tin cậy, các sổ tay tính toán mẫu, các cẩm nang thủy nông trong và ngoài nước đã và đang được sử dụng ở Việt Nam, kết hợp chặt chẽ vơi Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
3.      Chương trình này đã được cập nhật liên tục hàng năm, và được sự góp ý cẩn trọng của những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thủy nông.
4.      Các kết quả trong quá trình tính toán thiết kế và thẩm tra cho thấy phần mềm IDPro 3.0 đáp ứng được yêu cầu của các nhà thiết kế, các cán bộ thẩm tra cũng như các nhà hoạch định các dự án tưới, tiêu thuộc lĩnh vực Phát triển đất và nước.
5.      Tuy nhiên, để có thể sử dụng chương trình này một cách hiệu quả, đòi hỏi người sử dụng phải am hiểu kiến thức về Thủy nông công trình và được tập huấn sử dụng chương trình này bởi thành viên trong Ban chủ nhiệm phần mềm.

C.    Phần mềm WSPro 2.0
1.      Phần mềm WSPro 2.0 là phần mềm Tính toán các hạng mục trong công trình cấp nước sạch cho nông thôn và đô thị, nó được viết tắt từ chữ Water Supply Program. Đây là phần mềm với phiên bản 2.0. Có thể nói rằng phần mêm này đã bao hầu như trọn toàn bộ các bài toán thuộc các hạng mục cơ bản trong lĩnh vực cấp nước.
2.      Trong quá trình xây dựng phần mềm, chúng tôi đã dựa vào các giáo trình cấp nước tin cậy, các sổ tay tính toán mẫu, các cẩm nang tính toán cấp nước trong và ngoài nước đã và đang được sử dụng ở Việt Nam, kết hợp chặt chẽ vơi Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
3.      Chương trình này đã được cập nhật liên tục hàng năm, và được sự góp ý cẩn trọng của những chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực cấp nước.
4.      Các kết quả trong quá trình tính toán thiết kế và thẩm tra cho thấy phần mềm WSPro 2.0 đáp ứng được yêu cầu của các nhà thiết kế, các cán bộ thẩm tra cũng như các nhà hoạch định các dự án cấp nước.
5.      Tuy nhiên, để có thể sử dụng chương trình này một cách hiệu quả, đòi hỏi người sử dụng phải am hiểu kiến thức về Thiết kế công trình cấp nước và được tập huấn sử dụng chương trình này bởi thành viên trong Ban chủ nhiệm phần mềm.GHI CHÚ: 
Mọi yêu cầu, góp ý xin liên hệ trực tiếp theo dịa chỉ:
Email              : vudainguyen@gmail.com
Số DT             : 0164.948.4686
Xin chân thành cảm ơn.

                                    T.m Ban Chủ nhiêm Phần mềm

                                         NGƯT. Vũ Đại NguyênKhông có nhận xét nào: